Úvodní strana

 

Úřední hodiny pro telefonický styk:

Pondělí           13:00 hod. - 15:00 hod.
Úterý               13:00 hod. - 15:00 hod.
Středa             13:00 hod. - 15:00 hod.
Čtvrtek            13:00 hod. - 15:00 hod.
Pátek               09:00 hod. - 11:00 hod.

Naleznete u nás veškeré služby soudního exekutora dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ze dne 28.2.2001 ve znění pozdějších změn a doplňků.

Kontaktní adresa:

Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor
paragrafŠkroupova 150, 537 01 Chrudim
+420 469 623 238
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.exekucejaros.cz
Číslo datové schránky: cb9g8jb
Bankovní spojení: 176974028/0600 v.s. spisová značka nebo rodné číslo/identifikační číslo

Úřední hodiny pro osobní styk:

pondělí - čtvrtek - 9:00 hod. - 15:00 hod.
pátek - 9:00 hod. - 14:00 hod.

Informace o podmínkách nahlížení do spisu (dle § 94 a násl. e.ř.):
Oprávněné osoby a orgány mohou v kanceláři exekutora nahlížet do spisů, které nejsou uloženy v archivu exekutora a to v úředních hodinách po předchozím oznámení spisové značky a termínu nahlédnutí a jeho odsouhlasení soudním exekutorem či jím pověřeným zaměstnancem.

Zástupce soudního exekutora: Mgr. Petr Pelikán, soudní exekutor
---------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Přehled přijímaných datových formátů:
pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx,   ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif a isdoc/isdocx

Maximální velikost zprávy pro elektronické podání v podobě datové zprávy doručené e-mailem: 10MB včetně příloh. Dokumenty v objemu nad 10 MB je možné po domluvě doručit na technickém nosiči dat.

Maximální velikost datové zprávy pro elektronické podání doručené do datové schránky: 20 MB včetně příloh.

Přehled přijímaných přenosných technických nosičů dat:
CD, DVD. Případné předání datových zpráv na jiných fyzických nosičích je možné po předchozím projednání s pracovníky elektronické podatelny, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.