Úřední hodiny pro telefonický styk: 
Pondělí a středa 9:00 - 11:00 hodin a 13:00 -15:00 hodin.
Úterý, čtvrtek a pátek 9:00 - 11:00 hodin.